tel: +48 790 331 828 / [email protected]

MŁODZIEŻ

Młodzi artyści (2016 r.)

 

W dniach 15-27 sierpnia 2016 r. w Żegocinie odbyła się szkoła letnia „Młodzi artyści”, w której udział wzięło 28 uczestników z Kazachstanu z 13 różnych miast i miejscowości (Ałmaty, Astana, Donieckoje, Ilicz, Karaganda, Kokszetau, Pietropawłowsk, Podolskoje,  Sarań, Szortandy, Tajynsza, Tałgar, Temirtau) oraz 20 uczestników z Gminy Żegocina.

Podczas bloku integracyjnego PL-KZ za pomocą metod pozaformalnych, poprzez gry, zabawy, pracę w grupach i zajęcia ruchowe, uczestnicy wzajemnie uczyli się o tradycjach, kulturze, historii, sztuce, muzyce, malarstwie, filmie, teatrze, literaturze Polski i Kazachstanu. Młodzież stworzyła interaktywne muzeum wiedzy o Polsce, uczyła się nawzajem tańców i piosenek, wzięła udział w grze terenowej o polskim systemie oświaty oraz zajęciach sportowych. Zajęcia prowadzili trenerzy IWI: Marcin Zybała, Agnieszka Słomian, Julia Chojnacka, Guna Belicka oraz nauczyciele ze szkoły w Żegocinie: Anna Kądziela, Małgorzata Mikołajek, Anna Maurer-Pasionek.

Blok artystyczny miał na celu stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju różnych form kreatywności i innowacyjności wśród uczestników z Kazachstanu. Młodzież stworzyła Galerię Talentów, rozwijała swoją wyobraźnię z pomocą kart Dixit, odbył się także teleturniej „Mam Talent”. Zajęcia prowadzili Agnieszka Słomian i Marcin Zybała. Następnie w 3 grupach uczestnicy pracowali nad stworzeniem pokazu artystycznego. Grupa aktorów-plastyków pod opieką Ilony Lasoty stworzyła scenariusz sztuki teatralnej „W Krainie Folii” oraz wykonała samodzielnie dekoracje i stroje. Grupa muzyków-tancerzy pod okiem Małgorzaty Mikołajek przygotowała pokaz muzyczno-instrumentalny z elementami tańca „Powróćmy jak za dawnych lat”, Grupa filmowców-reżyserów wraz z Tomaszem Mazurkiem nagrała reportaż o projekcie, a także podjęła się trudnego zadania stworzenia filmu horroru „Dom Pionierów”. Natomiast Ludmiła Suchowiecka pomogła opracować pokaz artystyczny o Kazachstanie: tradycyjne tańce kazachskie, flash mob i pieśni. Grupy zaprezentowały rezultaty swojej pracy mieszkańcom Żegociny oraz mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie.

Ponadto młodzież z Kazachstanu uczyła się języka polskiego – gramatyki i zwrotów językowych potrzebnych w codziennej komunikacji (prowadzenie: Ewa Knap, Julia Chojnacka) oraz zapoznała się z dziedzictwem kulturowym, historią i geografią stolicy Małopolski podczas zwiedzania Krakowa.

W ramach projektu powstała także polska wersja językowa 10 filmów edukacyjnych o Polsce „Get to know about Poland” oraz publikacja z opracowaniem językowym Ewy Knap – transkrypcja nagrań,  mini-słowniczki, ćwiczenia leksykalne o różnym stopniu trudności.

Partnerzy projektu: Centrum Kultury Polskiej „Więź” w Ałmaty, Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. Koordynacja: Ewa Knap (kwestie organizacyjno-finansowe), Agnieszka Słomian (aspekty merytoryczne). Opiekunowie: Ludmiła Suchowiecka, Walery Bieliński, Anna Kądziela. Finansowanie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulat Generalny RP w Ałmaty.

 

Młodzi wolontariusze (2015 r.)

 

W dniach 12-27 sierpnia 2015 r. w Krakowie i Żegocinie odbyła się szkoła letnia „Młodzi wolontariusze”, w której udział wzięło 30 uczestników z Kazachstanu z 14 różnych miast i miejscowości (Ałmaty, Astana, Bajanaul, Bajterek, Belbulak, Donieckoje, Karaganda, Kokszetau, Pietropawłowsk, Podolskoje, Szortandy, Tajynsza, Temirtau, Tonkeris) oraz 25 uczestników z Gminy Żegocina.

Głównym celem projektu była popularyzacja wiedzy o wolontariacie. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach tematycznych poświęconych idei wolontariatu oraz cechom lidera. Zastanawiali się dlaczego warto pomagać innym, tworzyli plakaty i scenki, analizowali filmy, odbyli symulacje oraz przygotowywali mini-projekty do realizacji w Kazachstanie. Zajęcia prowadziła Agnieszka Słomian. Dzięki wizycie studyjnej w krakowskich NGO, młodzież dowiedziała się jak funkcjonuje Sieć Centrów Wolontariatu, na czym polega organizowanie ogólnopolskich projektów takich jak Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, a także odwiedziła Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Podczas zajęć prowadzonych przez Tomasza Mazurka, uczestnicy opracowali scenariusze i nagrali dwa filmy edukacyjne: „Wolontariat, nasz wybór” – wyjaśniając w nim ideę wolontariatu oraz „Wolontariusz spieszy z pomocą” – przedstawiając przykłady wolontariatu.

Powstał także film zawierający pomysły uczestników na mini-projekty wolontariackie, które chcą zrealizować po powrocie do Kazachstanu. Osoby, którym się to później udało, przesłały nam swoje relacje: uczestnik z Szortandy zorganizował akcję zbierania zabawek dla dzieci niepełnosprawnych; grupa z Ałmaty zrealizowała projekt „Around the Almaty”, zachęcający do turystyki w tym regionie; uczestnik z Bajanaul odwiedził w Pawłodarze dom dla bezdomnych kotów; uczestniczki z Karagandy przeprowadziły akcję informacyjną na temat śmierci ptaków po zjedzeniu gumy do żucia; natomiast grupa z Tajynszy i okolic zorganizowała występ w strojach polskich w domu spokojnej starości oraz zajęcia dla dzieci.

Oprócz zajęć z tematyki wolontariatu, młodzież z Kazachstanu zdobyła w ramach bloku naukowego prowadzonego przez Marcina Zybałę podstawową wiedzę na temat współczesnej Polski i jej historii. Dzięki zajęciom z języka polskiego prowadzonym przez Magdalenę Frączek i Ewę Knap, młodzież nauczyła się m.in. wypowiadania na temat życia kulturalnego Krakowa i spędzania wolnego czasu. Natomiast Irena Janikowska pomogła przygotować spektakl dla podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej im. Godynia w Krakowie – tematem wiodącym zajęć był CYRK. Zorganizowaliśmy także wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego, Kopalni Soli w Bochni, Zamku w Nowym Wiśniczu i oczywiście zwiedzanie Krakowa.

Połowę obozu uczestnicy z Kazachstanu spędzili z młodzieżą z Gminy Żegocina. Podczas kreatywnych warsztatów prowadzonych przez Agnieszkę Słomian, Marcina Zybałę i Tomasza Mazurka, poznawali siebie nawzajem, opracowywali informacje o swoim kraju, dzielili swoim doświadczeniem wolontariackim, omawiali możliwości wolontariatu w Polsce i Kazachstanie. Odbyły się także zajęcia sportowe, wieczorki artystyczne oraz zajęcia wokalno-taneczne prowadzone przez nauczycieli ze szkoły w Żegocinie, m.in. Annę Kądzielę, Małgorzatę Mikołajek, Annę Maurer-Pasionek.

Partnerzy projektu: Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie, Centrum Kultury Polskiej „Więź” w Ałmaty, Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. Koordynacja: Ewa Knap (kwestie organizacyjno-finansowe), Agnieszka Słomian (aspekty merytoryczne). Opiekunowie: Ludmiła Suchowiecka, Walery Bieliński. Finansowanie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Konsulat Generalny RP w Ałmaty.

 

Młodzi reporterzy (2014 r.)

 

W dniach 18-31 lipca 2014 r. w Krakowie odbyła się letnia szkoła dziennikarstwa „Młodzi reporterzy”, w której udział wzięło 21 uczestników z Kazachstanu z 12 różnych miast i miejscowości (Ałmaty, Astana, Akżar, Bajanaul, Donieckoje, Issyk, Karaganda, Kokszetau, Podolskoje, Szachcińsk, Tajynsza, Tonkeris).

Najważniejsze zajęcia prowadzone były w ramach bloku dziennikarskiego. Podczas zajęć z Tomaszem Mazurkiem młodzież zapoznała się z typami i technikami tworzenia materiałów reporterskich, zasadami operowania kamerą i aparatem fotograficznym, podstawami pracy w programie Windows Movie Maker. Paweł Chudzio wprowadził ich w techniki prowadzenia wywiadu oraz pracę z użyciem dyktafonu i mikrofonu. Natomiast Agnieszka Słomian omówiła kreowanie własnego wizerunku: zasady prezentacji przed kamerą, język ciała, pracę z głosem i dykcją, umiejętność opanowania tremy i stresu. Podczas pobytu w Polsce młodzież nagrywała materiał, prowadziła rozmowy z mieszkańcami Krakowa, a na koniec zajęła się opracowaniem materiału audiowizualnego. Rezultatem zajęć dziennikarskich były 4 filmy stworzone przez uczestników projektu w trakcie pobytu w Krakowie. Uczestnicy zwiedzili także Radio Kraków: newsroom, studio nagraniowe i koncertowe, pomieszczenia reżyserskie.

W ramach bloku naukowego odbyły się zajęcia z języka i kultury polskiej prowadzone przez Swietłanę Babczyńską (mapa Polski, najważniejsze miasta i zabytki, słownictwo związane z podróżowaniem i zwiedzaniem, współczesna kultura polska). Olesia Tkachuk poprowadziła praktyczne zajęcia adaptacyjne o Polsce: podróże, transport, muzyka, film, malarstwo, muzeum itp. Młodzież spotkała się z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie, gdzie odbyła poruszające rozmowy z repatriantami z Kazachstanu, wspólnie pośpiewała oraz zaprezentowała swoje filmy projektowe. Uczestnicy zapoznali się także z polskim dziedzictwem kulturowym i historycznym podczas zwiedzania Krakowa, wyjazdu do Oświęcimia, Ojcowa i Wieliczki. Odwiedzili też Wioski Świata w Parku Edukacji Globalnej oraz Biuro Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim by dowiedzieć się na temat studiowania w Polsce.

Zorganizowaliśmy także jednodniowy wyjazd do Żegociny, który moderował Andrzej Fadiejew. Dzięki wspólnym warsztatom integracyjnym, wizycie w lokalnej szkole, wycieczce po okolicy oraz ognisku, uczestnicy z Kazachstanu poznali swoich rówieśników. Po udanej integracji podjęliśmy decyzję, by w roku kolejnym spędzić więcej czasu w Żegocinie.

Partnerzy projektu: Centrum Kultury Polskiej w Ałmaty, Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolińskiego, Karagandyńskie Obwodowe Polskie Stowarzyszenie „Polonia”, Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. Koordynacja: Ewa Knap (kwestie organizacyjno-finansowe), Agnieszka Słomian (aspekty merytoryczne). Opiekunowie: Julia Paszkowska, Jurij Serebriański. Finansowanie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

Młodzi liderzy (2013 r.)

 

W dniach 3-16 lipca 2013 r. w Krakowie odbyła się szkoła liderów, w której udział wzięło 13 uczniów polskiej klasy Gimnazjum nr 23 w Ałmaty. Projekt był rezultatem nawiązanej rok wcześniej współpracy IWI z Polskim Centrum Kultury w Ałmaty.

W ramach warsztatów liderskich prowadzonych przez Agnieszkę Słomian uczestnicy zapoznali się z cechami lidera, doskonalili umiejętności wyrażania własnego zdania, prowadzenia negocjacji, pracy w grupie, poznali podstawy planowania projektów. Odbyła się także gra symulacyjna „Konstytucja miasta” prowadzona wraz z Tomaszem Mazurkiem – uczestnicy wcielili się w przedstawicieli różnych grup społecznych, negocjowali swoje cele związane z budową miasta oraz stworzyli konstytucję uwzględniającą potrzeby mieszkańców.

Blok naukowy z języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski prowadziła Swietłana Babczyńska. Młodzież poznała legendy krakowskie, polskie święta i obyczaje, zapoznała się z mapą oraz najważniejszymi zabytkami Polski. Zobaczyła także „Historię Polski” Tomasza Bagińskiego, która pomogła usystematyzować główne wydarzenia historyczne.

Program kulturalny objął zwiedzanie Krakowa i Warszawy oraz wycieczki do Oświęcimia i Wieliczki. Ponadto odbył się wieczór z grami planszowymi prowadzony przez przedstawicieli firmy Admondo. Młodzież z Kazachstanu odwiedziła także Małopolski Ogród Sztuki, oglądając recital kabaretowy „Siłownia”.

Podczas zajęć integracyjnych z krakowską młodzieżą prowadzonych przez Andrzeja Fadiejewa, odbyły się prezentacje i dyskusje na temat stereotypów, tradycji, kultury i współczesnego życia. Uczestnicy rozwiązywali też wspólnie problemy związane ze środowiskiem lokalnym i działalnością lidera. Poza tym odbyło się spotkanie w Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie, dzięki któremu młodzież miała okazję porozmawiać z repatriantami z Kazachstanu o historii repatriacji i drugiej wojnie światowej.

Partnerzy projektu: Centrum Kultury Polskiej w Ałmaty. Koordynacja: Joanna Iwańska (kwestie organizacyjno-finansowe), Agnieszka Słomian (aspekty merytoryczne). Opiekunka: Maria Książek-Zamlewska. Finansowanie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Konsulat Generalny RP w Ałmaty.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”