tel: +48 790 331 828 / [email protected]

ORGANIZACJE POLONIJNE

Szkolenia dla liderów organizacji polonijnych (2015 r.)

Dwa turnusy szkoleń dla liderów i aktywistów organizacji polonijnych w Kazachstanie zorganizowaliśmy w dniach 19 września – 3 października 2015 r. w malowniczym Borowoje, 260 km na północ od Astany. W projekcie wzięło udział 42 uczestników (8 mężczyzn, 34 kobiety) z 16 miejscowości Kazachstanu: Ałmaty, Astana, Szortandy, Pietropawłowsk, Issyk, Kellerowka, Kokszetau, Nura, Pierwomajka, Temirtau, Ust-Kamieniogorsk, Aktobe, Karaganda, Tajynsza, Pawłodar, Tałdykurgan. Uczestnicy reprezentowali 14 organizacji polonijnych i ich regionalnych filii.

Uczestnicy podnieśli swoje kompetencje liderskie oraz nabyli praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania i prowadzenia organizacji pozarządowej, ponadto doskonalili umiejętność posługiwania się językiem polskim, kształcili się w zakresie polskiej historii i kultury. Mieli także możliwość zapoznania się z działalnością organizacji polonijnych w innych regionach Kazachstanu.

Zajęcia integracyjne i liderskie przeprowadziły Marzena Ples i Agnieszka Słomian. Uczestnicy dyskutowali o stylach zarządzania, roli kreatywności w pracy organizacji, aktywnym uczestnictwie młodzieży, wolontariacie i motywowaniu do działania. Wzięli udział w budzących emocje grach symulacyjnych, zapoznali się z metodologią zarządzania projektami oraz pracowali nad własnymi pomysłami wydarzeń. Ważnym aspektem warsztatów było dzielenie się doświadczeniem oraz integracja. Uczestnicy wskazali istotne tematy projektów dla ich środowiska: przeprowadzenie akcji informacyjnej o repatriacji; uruchomienie autobusu z polskimi wolontariuszami jeżdżącego po regionach Kazachstanu; wyjazd osób starszych, którzy po raz ostatni zobaczą swoją ojczyznę; spotkania z polskimi reżyserami, dizajnerami, artystami; międzypokoleniowy festiwal polskiej kuchni; kursy specjalistyczne podwyższające kompetencje; obchody rocznicy 80-lecia deportacji Polaków.

Program zajęć z j. polskiego przygotowany przez Ewę Knap i Magdalenę Frączek obejmował: sposoby spędzania wolnego czasu, opis rodziny, podróże po Polsce, legendy polskie, tradycje i święta. Natomiast na zajęciach z wiedzy o Polsce prowadzonych przez Marcina Zybałę, uczestnicy poznawali geografię, historię, kulturę i tradycje oraz ogólną sytuację we współczesnej Polsce. Odbyli także interaktywną wycieczkę po polskich muzeach, bibliotekach i instytucjach kultury, tworzyli mapy myśli i reklamę wybranych regionów Polski.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolińskiego. Koordynacja: Ewa Knap i Marcin Zybała (kwestie organizacyjno-finansowe), Agnieszka Słomian (aspekty merytoryczne). Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

 

 

   

   

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”